PKS Polonia Piła rozpoczyna proces akredytacyjny na sezon 2023!

Biuro Prasowe Polonii Piła przyjmuje wnioski na całoroczne akredytacje dla przedstawicieli mediów od 6 do 19 kwietnia 2023 roku.
W sezonie 2023, wnioski należy składać przez system Accredito, a w przypadku pytań można skontaktować się pod adresem akredytacje@poloniapila.com.pl.
Akredytacje dla przedstawicieli mediów będą udzielane za pośrednictwem elektronicznego Biura Prasowego Klubu na stronie Accredito.com, a liczba akredytacji jest ograniczona.
1. Elektroniczny formularz wniosku akredytacyjnego musi zawierać pełne dane redakcji oraz dziennikarza/fotografa.
2. Podmiot ubiegający się o akredytację musi używać pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych, aktualnego logotypu 2. LŻ, aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym oraz aktualnych zdjęć zawodników w obowiązujących strojach.
3. Akredytacja może zostać cofnięta w przypadku niewykonania zobowiązania dotyczącego używania odpowiednich nazw i zdjęć.
4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
5. Akredytacja FOTO będzie udzielana agencjom informacyjnym i fotoreporterom profesjonalnym, którzy spełnią określone wymagania – Klub ustala warunki i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji.
6. Aby otrzymać akredytację foto, osoby te powinny posiadać ważne ubezpieczenie NNW – Klub nie jest odpowiedzialny za żadne wypadki lub zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas zawodów.
7. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.
8. Klub określa warunki finansowe akredytacji prasowej, a akredytacje całoroczne są przyznawane do 19 kwietnia 2023 roku. Redakcje zostaną poinformowane drogą mailową o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, a wnioski o akredytacje jednorazowe składane mogą być najpóźniej do 3 dni poprzedzających datę rozegrania danych zawodów.
9. Tylko poprawnie wypełnione wnioski zostaną rozpatrzone a brak wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem wniosku o akredytację.
10. Akredytacje są udzielane wyłącznie w celach dziennikarskich i nie uprawniają do wykorzystania materiałów w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody klubu.
11. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad udzielania akredytacji w każdym czasie.
12. Wszelkie kwestie związane z akredytacją należy kierować na adres e-mail: akredytacje@poloniapila.com.pl
13. Klub zastrzega, że w szczególnych przypadkach akredytacje mogą nie upoważniać do wstępu na stadion bez osobnego zakupu biletów. O konieczności zakupu biletu redakcja zostanie poinformowana w wiadomości potwierdzającej akredytację.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub problemy związane z dostępem do stadionu przez osoby posiadające akredytacje.
15. Udzielając akredytacji, klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w wniosku i podejmowania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji na tej podstawie.